Kurs przygotowujący do matury z biologii

Includes lifetime access

Course Overview

W ramach tego kursu będziesz mógł uczestniczyć w forach, rozwiązywać testy na ocenę, a także korzystać z innych źródeł.

Kurs zaczynamy we wrześniu, dokładną datę podam na początku miesiąca.

Dodaj komentarz