Zaloguj się do Moodle

Aby przejść do platformy zdalnego nauczania, musisz mieć aktywne konto oraz posiadać aktywny kurs. Dostępne kursy możesz zobaczyć na tej stronie.